skein.be – action learning

skein web

skein.be – action learning

Tento web jsem vytvořil ve spolupráci s panem Tomášem Křivánkem.

Více zde: