Systém G

system g, gamifikace

Systém G

Vzdělání formou zábavy.

Vzdělávací systém podporující gamifikační prvky.

Momentálně se pracuje na funkční verzi, kterou bude možno nasadit do výuky.